Toolbox Missie, Visie en Waarden

Wat is de Toolbox Missie, Visie en Waarden
De werkvorm van deze Toolbox helpt bij het creëren van een waarden gedreven identiteit van de organisatie. Daarnaast ondersteunt het bij het vormen van een visie en strategie voor het realiseren van doelen. Deze werkvorm is bedoeld voor organisaties die vanuit een waarden gedreven zelfbeeld willen reageren met wendbare strategieën op veranderende omstandigheden.

Waarom de Toolbox werken Missie, Visie en Waarden inzetten
Met een missie geef je uiting aan de identiteit en welke waarde het product of dienst toevoegt aan de doelgroep. Een waarden gedreven missie van de organisatie is verbonden met de oorsprong en heeft een focus op de toekomst. De visie maakt duidelijk wat je wilt bereiken en waar je goed in wil zijn. Het is een beeld welke meer zegt dan duizend woorden. De visie geeft houvast en via de strategie handen en voeten voor de uitvoering van werk. Tevens zet deze krachtig leiderschap neer die motiveert en inspireert.

Door waarden gedreven te werken zorg je voor verbinding. Bij het opstellen of herijken van jouw missie, visie en waarden wil je dat alle actoren betrokken zijn, ook stakeholders. Dit leidt tot verbinding en het ontstaan van een vertaalslag naar wat jouw bijdrage is voor jouw doelgroep. Wanneer mensen waarden delen ontstaat er synergie en samenwerking in een open werksfeer. Het stimuleert mensen om autonoom en intrinsiek gedreven richting de doelen en resultaten te werken.

Wat doen we met de Toolbox Missie, Visie en Waarden
Met deze werkvorm kijken we of de missie, visie, waarden en de strategie nog actueel en toekomstbestendig zijn en op elkaar aansluiten. We helpen deze te formuleren en naar de medewerkers te communiceren. Daarvoor objectiveren we waarden met de Waarden Profielen, een ontwikkelingsinstrument van Core Commit.
Het objectiveren van de “mens kant” levert een spiegelbeeld van wat er aan de “organisatie kant” niet op zijn plek zit. Op die manier krijg je inzicht of de kernwaarden aansluiten bij de perceptie van de medewerkers en of deze tot uiting komen in het werk en de organisatie. Wanneer deze aansluiting aanwezig is wordt de waarschijnlijkheid van draagvlak en adaptatie van de visie groter.
We onderscheiden ons omdat we de diverse contexten en stakeholders continu in het proces meenemen. Dit geeft een beeld waaraan medewerkers hun individuele bijdrage kunnen leveren. Het maakt duidelijk waar de organisatie voor staat en wat er van de medewerkers gevraagd wordt. Het is tevens mogelijk om met de Waarden Profielen de beleving bij andere stakeholders en klanten in kaart te brengen.

Hoe werken wij aan Missie, Visie en Waarden
De Waarden Profielen zetten wij in om de persoonlijke waarden en perceptie van de huidige- en gewenste organisatie waarden te meten. Dit levert input om de visie helder vorm te geven. Vervolgens gaan we aan de slag om de visie te concretiseren en te vertalen naar de strategie. We formuleren stappen in een chronologische volgorde, voor elk aandachtgebied, aan zowel de organisatie als de menskant.
Er wordt aandacht besteed aan de cultuur die nodig is om de doelen van de organisatie te bereiken. Daarom worden de waarden bepaald die de organisatie wil toevoegen met zijn product, dienst aan de klant. Ook wordt er gekeken welke waarden intern leidend moeten zijn. Ieder team en afdeling dient voor zichzelf te bepalen wat hun bijdrage aan het bereiken van de doelen van de organisatie zal zijn.
Aan de organisatie kant wordt aangegeven wat er in de structuren, systemen, processen en procedures moet gebeuren om de strategie uit te rollen. Dit biedt handvatten en meeteenheden om te weten of je nog op koers bent op jouw strategisch kompas. In de visie en de strategie is het toekomstbestendig maken en de continuïteit van de organisatie een vaste factor.

Wat levert het werken aan Missie, Visie en Waarden op
Werken aan de missie, visie en de waarden met een heldere strategie leidt tot duidelijkheid. Duidelijkheid wordt door medewerkers en stakeholders als krachtig leiderschap ervaren. Het bevordert de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie. Heldere kaders en goede randvoorwaarden geven mensen houvast. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen. Daardoor is verandering en innovatie een organisch proces dat voor je werkt. Dit levert meer levensenergie op die aangewend kan worden voor positieve zaken.

Top
EnglishDutch