Toolbox Capacity Alignment


Wat is de Toolbox capacity alignment
De Toolbox Capacity Alignment zet je in als je de capaciteit en de kwaliteit aan de mens- en organisatiekant wil inventariseren. Als je de groeipotentie en draagkracht van een organisatie voor continuïteit en vooruitgang wil vaststellen voor een verandering, fusie of investering.

Waarom de Toolbox Capacity Alignment inzetten
Deze werkmethode objectiveert blinde vlekken en valkuilen aan de mens- en organisatiekant. Waarom huidige processen stagneren en welke factoren deze belemmeren. Wat je wil is gezondheid en effectieve werkzaamheid in de organisatie.
Deze werkmethode stelt vast of er alignment is tussen de mens- en de organisatiekant en of deze nog aan sluiten op actuele situaties en uitdagingen. Het levert een meer dimensionale functionaliteitsdoorsnede van de organisatie op. Aan de zachte kant inventariseert de werkmethode of er voldoende goede mensen op de juiste plek werkzaam zijn. Aan de harde kant kijkt de werkmethode of de organisatie in de goede staat is en het juiste format optimaal functioneert en ingeregeld is.

Disfunctionele situaties wil je ombuigen om verbetering mogelijk te maken. De capaciteit en efficiëntie aan de mens- en de organisatiekant wil je ook vaststellen. Daarnaast is het belangrijk dat leiderschap, vakmanschap, en ondernemerschap in balans is en op de goede plek hebben. Om de systeem dynamiek zuiver te hebben wil je taak- en rolduidelijkheid zodat gemotiveerde en competente medewerkers met een sterke coping strategie hun verantwoordelijkheden voor hun plek kunnen nemen.

Aan de bedrijfsmatige kant heb je informatie nodig of de structuren, systemen, processen en procedures optimaal zijn ingericht, om te werken vanuit orde en overzicht. De medewerkers ze ook op orde ervaren en er in contact mee zijn. En informatie hoe je product en bedrijfsvoering zou kunnen optimaliseren. Zodat functionaliteit, kwaliteit en veiligheid geborgd zijn. Als beide kanten op zijn plek en in balans zijn kan je vanuit een goede samenwerking synergie bereiken, die duurzaam voor de lange termijn standhoudt.
Dan heb je de groots mogelijke kans voor gezamenlijk commitment aan de visie en eigenaarschap van doelen om de resultaten te behalen.

Wat doen we als we deze Toolbox in de organisatie toepassen
Voor dit proces genereren we vooral managementinformatie. Na een intake over de bedoeling van het traject wordt vooraf de ontwikkelingstest het Waarden Profiel uitgezet, dit is geen persoonlijkheidstest. Het levert geobjectiveerde management- en sturingsinformatie op. Deze informatie maakt helder of mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en geschikt zijn voor de uitdaging waarvoor zij staan. Ook kijken we naar de systeem dynamiek tussen personen en systeemelementen die zichtbaar wordt in de output van de Waarden Profielen. Daarnaast nemen we interviews af om de data feitelijk te checken aan de praktijk.

Aan de organisatiekant genereren we informatie of de structuren, systemen, processen en procedures optimaal zijn ingeregeld en gebruikt worden. Deze informatie maakt helder of zaken op zijn plek zijn aan de organisatiekant, of die functioneert en informatie goed geborgd is. Uit deze informatie stellen wij vast of de zachte- en harde factoren en stakeholder actoren uitgelijnd zijn en elkaar versterken.

Hoe voeren we een Capacity Alignment uit
We starten de procedure als het vertrekpunt en de gewenste eindresultaten definitief besproken zijn. Wanneer bekend is door de directie welke lagen van de organisatie worden getest en geïnterviewd, worden de Waarden Profielen online verstuurd. Meestal beginnen we met het management en de eerste laag daaronder maar vaak wordt in het vervolg een doorsnede van de organisatie gemaakt in het proces. Nut en noodzaak wordt afgestemd op de uitdagingen van de toekomst.

Gevraagd wordt wat mensen persoonlijk belangrijk vinden vanuit hun rol in de context van werk. Daarna vragen we naar de perceptie van de huidige- en de gewenste organisatie. We vragen waarden uit maar ook wat je opvalt in de organisatie en de markt en wat kan verbeteren. Op basis van de uitslag van het Waarden Profiel nemen we persoonlijke interviews af met de belanghebbenden om essenties en de systeem dynamiek duidelijk te krijgen tussen mens en systeemelementen. Door deze informatie genereren we een beeld van de motivatie, houding en gedrag en de bijdrage ten opzichte van de doelen. Dit levert een duidelijke tijdlijn van historie/oorsprong, heden/nu en gewenst toekomstbeeld op.

Op microniveau wordt aan de organisatie kant helder gemaakt wat verbeterstappen zijn.
Stappen die direct vertaald kunnen worden in het optimalisatie traject van de organisatie. We maken concreet wat morgen nodig is om groei en innovatie mogelijk te maken en continuïteit te waarborgen. Dit wordt aangeleverd in een rapportage van de bevindingen waar verbeter of ontwikkelpunten liggen, en een plan van aanpak om verbetering ook daadwerkelijk door te voeren. Dat geeft de hoogste waarschijnlijkheid voor een goede synergie en overzicht

Wat levert een Capacity Alignment op
Het traject levert concrete en objectieve sturingsinformatie op. Toegankelijk inzicht in de mens- en organisatie kant en de alignment met verschillende actoren. Stakeholders kunnen daarin worden meegenomen. Wij adviseren in een plan van aanpak de te volgen strategie voor de gewenste verbetering. Informatie voor een toekomstbestendige visie en beleid, om adequaat te kunnen reageren op wat er feitelijk speelt in de organisatie. Een visie die groei en continuïteit oplevert op de lange termijn.

Het geeft je eindconclusies voor een verhaal om naar de mensen te communiceren.
Om de interactie aan de gaan om gewenste veranderingen door te voeren. Die nut en noodzaak, intenties, behoefte en verwachtingen onderbouwen. Ook geeft het de input voor duurzame personeelsplanning en outplacement. Daar waar nodig is kan na afloop gewerkt aan en ondersteund worden in een optimalisatieproces.

We kunnen na het proces van Capacity Alignment mensen vanuit de visie van de directie een referentie- en een handelingskader geven naar hun werkplek. Ook kunnen we met mensen nadenken over hoe je de uitdagingen naar je werkplek vertaald. Wat er op je afkomt en daar adequaat op reageert. In coaching en begeleiding aan een gezamenlijk toekomstperspectief bouwen. Daar waar nodig bieden we ondersteuning om aan de organisatie kant veranderingen door te voeren die dat ondersteunen.

Top
EnglishDutch